סילבוס הקורס טכנאי חומרים מרוכבים

1.מבוא- מה הם חומרים מרוכבים

1.1 חומרים תעופתיים

1.2. יסידית הכימיה של פלימרים

1.3 התכונות של חומרים מרוכבים

6

2. סיבים ובדים

2.1 תכונות הקבלר

2.2 תכונות סיבי פחמן

2.3 בדי זכוכית

2.4 סיגי אריזה

2.5 סימונים

2.6 אחסון

2.7 סוגי חיתוך

8

3. שרפים

3.1 סוגי סרפים

3.2 תנאים לשימוש שרשים

3.3 תנאים אחסון ותוקף

3

4.  דבקים

2

5. חומר מילוי ומסמכים

2

6. חומר ליבה

2

7.בטיחות בעבודה עם חומרים מרוכבים

3

8.שרטוטים לחומרים מרוכבים

5

9. בית מלאכה לחומרים מרוכבים

2

10. חומרי עזר

4

11. שיטות הייצור והעיקריות

11.1 שיטות רתובות

11.2 ליפוף חוטים

11.3 קלעת חוטים

11.4 פולטרוזיה

11.5 הנחה שכבות ברטוב

11.6 אינפוזיה

11.7 שיטות יבשות (PREPREG)

19

12. שימוש בוואקום ולחד בתהליך פולימר

4

13.מבנה סנדביץ'

4

14. חיתוך קלקר

2

15. עיבוד מכני של חומרים מרוכבים

4

16. הרכבה קשיחים בחומרים מרוכבים

6

17. הדבקות מבניות

5

18. תיקון מבנים

6

19. צביעה של חלקים מחומרים מרוכבים

5

20. גולמים לבניית תבניות

5

21. תבניות רכות לייצור מוצרים מח.מרוכבים

3

22. בניית תבניות מחומרים מרוכבים

6

23. אבטחה איכות בחלקים מח. מרוכבים ושיטות

4

24. מעשי

30

 

 

סך הכול

140

מפת אתר