סילבוס קורס CNC

נושאי הקורס

 1. תורת המקצוע
 2. קריאת שרטוט
 3. מדידות והבטחת איכות
 4. תורת החומרים
 5. הפעלה וכיוון של מחרטת C.N.C
 6. הפעלה וכיוון של כרסומת C.N.C

 

פירוט לפי נושא

1. תורת המקצוע:

 • עיבוד שבבי סקירה
 • תהליך השיבוב
 • הכרת מכונות עיבוד שבבי
 •  כלי חיתוך
 •  אמצעי דפינה לעובד
 • אמצעי דפינה לכלי
 • תנאי שיבוב
 •  עיבודים אופיינים בחריטה וכרסום
 •  כלי עיבוד נוספים

2. קריאת שרטוט:

 • מבוא למקצוע
 • היטלים
 • חתכים
 • איזומטריה
 • קריאת שרטוטים והבנתם

3. מדידות והבטחת איכות:

 • שיטות מדידה
 • המדידה
 • המידה
 • טיב השטח
 • סיבולות גיאומטריות
 • ביקורת המוצר
 • תקן 9000 ISO
 • כלי מדידה

4. תורת החומרים:

תכונות של חומרים (מתכות)

 • מתכות ברזליות ויצקת ברזל
 • סגסוג חומרים
 • טיפולים תרמיים
 • טיפולי שטח

5. הפעלה וכיוון של מחרטת CNC:

 • מבוא למחריטה
 • הכרת ה"פנל" של המכונה
 • איפוס המכונה
 • הכלי
 • טבלת הכלים
 • אמצעי דפינה – מוצר
 • הגדרת בית
 • התוכנית

6. הפעלה וכיוון של כרסומת CNC:

 • מבוא לכרסומת
 • מערכת הצירים ומישורי עבודה
 • הכרת ה"פנל" של המכונה
 • איפוס המכונה
 • הכלי
 • טבלת הכלים
 • אמצעי דפינה – מוצר
 • הגדרת בית
 • הפעלה ב – M.D.I
 • התוכנית

 

בחזרה לעמוד הקורס

מפת אתר